Základní údaje o obci

Obec Kundratice leží 12 kilometrů severovýchodně od Velkého Meziříčí a 2 kilometry severovýchodně od Křižanova v nadmořské výšce 503 metrů. Domy jsou roztroušeny podél potoka Libochůvka a také podél silnice směřující z Křižanova do Horní Libochové.

Obec, ve které žije 189 obyvatel, se rozkládá na území Křižanovské vrchoviny s typickými zalesněnými hřbety. Několik vrchů také nalezneme v okolí Kundratic.

V katastru obce, který má rozlohu 419 hektarů, se nachází celá řada rybníků. Jsou to například rybníky Rozkoš, Nebohý, Šalbabík, Práškovský a Špitálský. I přímo v obci byl kdysi velký rybník Mahlů.

Počátky osady jsou spojovány s křižanovským panstvím a první písemná zmínka o vesnici je z roku 1358, kdy Vznata z Křižanova zapsal věno své manželce Jitce i na vsi Kundraticích, tehdy psané Cunraczicz. Název byl zřejmě odvozen od osobního jména Kunrát, Konrád. Vrchnost zde mívala tři mlýny, dvě pily, kovárnu a cihelnu.

U dolního mlýna byl v roce 1690 založen hamr a vysoká pec byla v provozu do začátku 18. století.

V obci byla v 19. století postavena kaplička se zvoničkou, poblíž které se nachází pomník věnovaný obětem 1. světové války a vysoký dřevěný kříž s trnovou korunou, jenž v roce 1998 nahradil původní kříž. Naproti kapličce stojí hasičská zbrojnice, zázemí místních dobrovolných hasičů, kteří se aktivně zapojují do života obce.

Nejen novodobá tradice organizování poutí na sv. Floriána, konaná vždy první květnovou neděli, je toho důkazem.

Významnou událostí Kundratic bylo i udělení znaku a praporu. Znak, který vychází z původní pečeti z roku 1678, má na stříbrném štítu modrou radlici mezi dvěma kvítky, znázorňujícími kvetoucí mák.

Znak obce_Kundratice       kundratice-vlajka