Aktuálně

Výzva občanům

Vážení spoluobčané,

do minulé středy jste měli možnost podle svého zájmu odevzdat vyplněný „Souhlas s realizací projektu“ a zapojit se tak do dotačního projektu výstavby domovních čistíren odpadních vod.

Sešlo se pouze 8 souhlasů.

Rozhodli jsme se termín odevzdání posunout do schůze obecního  zastupitelstva dne 4.8.2020.

 Je třeba si uvědomit, že stávající způsob nakládání s odpadními vodami ve většině obydlí v obci je nevyhovující a dlouhodobě neudržitelný. Do budoucna musíme všichni vyhovět novele vodního zákona č.254/2001 Sb. patné od 1. 1. 2019. Odpovědnost za dodržení zákona má každý občan sám, nikoli obec. Zatím nás odpadní vody nic nestojí, ale nemůžeme si myslet, že to tak bude do nekonečna.

Nyní máme možnost získat dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 60 - 80% způsobilých výdajů. Otázkou je, zda tuto možnost budeme mít i v budoucnu, pokud se teď nepřipojíme. V každém případě ale budeme muset všichni řešit naše nevyhovující jímky. Když ne dnes, tak v několika dalších letech.

Pokud ještě váháte s připojením se do projektu, přineste „Souhlas“ na obec nebo pošlete e-mailem do 4.8.2020. Jde o životní prostředí nás všech a hlavně budoucích generací.

bližší informace k dotačnímu projektu naleznete zde: 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77

 

Domovní ČOV

Obsah jednání na schůzce konané v KD dne 26.6.2020 se zástupci firmy ECO DOTACE s.r.o.

-občané byli seznámeni s legislativou a možnostmi, které mají, aby legálě likvidovali odpadní vody ze své domácnosti

- byla jim představena možnost domovních čistíren odpadních vod, na které v současnosti poskytuje stát obcím dotaci až 80%

- veškeré kroky spojené s realizací zařídí obec (zaměření, projekt, osazení a spuštění ČOV, napojení na monitoring, servis a údržbu po dobu 10 let)

- občané se budou finančně podílet jednorázovým příspěvkem na realizaci stavby (15-25 tis. Kč) a poté ročním poplatkem obci, ve kterém bude zahrnut servis, opravy a tvorba rezervy (do 4 tis. Kč za rok). Výše bude stanovena obecním zastupitelstvem dle skutečných nákladů.

- výhodou těchto čistíren oproti centrální kanalizaci jsou nižší náklady, jednoduchá realizace bez nutnosti náročných výkopových prací.

- nutno ovšem dodat, že čistírny v republice fungují cca 3 roky, takže jejich provoz není ověřen příliš dlouhým fungováním.

- je pouze na občanech, jestli se pro tento způsob čištění odpadních vod rozhodnou, dotaci obec dostane, poud se připojí 30% obyvatel obce.

- kdo z občanů bude mít zájem o domovní ČOV, vyplní "Souhlas s realizací objektu" a doručí jej na OÚ do 22.7. 2020

pdfSouhlas_s_realizcí_projektu.pdf

 

- další informace naleznete na:

http://www.domovnicov.cz/kategorizace-domovnich-cov-v-cr/

https://www.youtube.com/watch?v=63T2YZkOo84&feature=youtu.be

https://www.priorita.cz/uspesne-projekty/vodu-ve-starkoci-cisti-soustava-dcov/

S dotazy se obracejte na obecní úřad, budeme-li vědět, odpovíme.

Průzkum veřejného mínění

Krajský úřad kraje Vysočina

se na Vás obrací  se žádostí o vyplnění dotazníku zaměřeného na Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020. Průzkum bude v našem kraji probíhat od počátku června až do konce srpna formou online dotazníku,  který je dostupný pod následujícím odkazem:

 https://kraj-vysocina-kriminalita-pr.vyplnto.cz/

Průzkum veřejného mínění mezi občany se na Vysočině realizuje už potřetí a naposledy se uskutečnil v roce 2016. Kraj Vysočina ho organizuje pravidelně ve čtyřletých cyklech a sesbíraná data budou sloužit k tvorbě strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na období 2021–2025 .

Máte-li čas a chuť, vyplňte dotazník na uvedeném odkazu.

  1. Úvodní stránka
  2. Aktuálně
Nahoru