Výzva občanům

Vážení spoluobčané,

do minulé středy jste měli možnost podle svého zájmu odevzdat vyplněný „Souhlas s realizací projektu“ a zapojit se tak do dotačního projektu výstavby domovních čistíren odpadních vod.

Sešlo se pouze 8 souhlasů.

Rozhodli jsme se termín odevzdání posunout do schůze obecního  zastupitelstva dne 4.8.2020.

 Je třeba si uvědomit, že stávající způsob nakládání s odpadními vodami ve většině obydlí v obci je nevyhovující a dlouhodobě neudržitelný. Do budoucna musíme všichni vyhovět novele vodního zákona č.254/2001 Sb. patné od 1. 1. 2019. Odpovědnost za dodržení zákona má každý občan sám, nikoli obec. Zatím nás odpadní vody nic nestojí, ale nemůžeme si myslet, že to tak bude do nekonečna.

Nyní máme možnost získat dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 60 - 80% způsobilých výdajů. Otázkou je, zda tuto možnost budeme mít i v budoucnu, pokud se teď nepřipojíme. V každém případě ale budeme muset všichni řešit naše nevyhovující jímky. Když ne dnes, tak v několika dalších letech.

Pokud ještě váháte s připojením se do projektu, přineste „Souhlas“ na obec nebo pošlete e-mailem do 4.8.2020. Jde o životní prostředí nás všech a hlavně budoucích generací.

bližší informace k dotačnímu projektu naleznete zde: 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=77

 

  1. Úvodní stránka
  2. Aktuálně
  3. Výzva občanům
Nahoru