Domovní ČOV

Obsah jednání na schůzce konané v KD dne 26.6.2020 se zástupci firmy ECO DOTACE s.r.o.

-občané byli seznámeni s legislativou a možnostmi, které mají, aby legálě likvidovali odpadní vody ze své domácnosti

- byla jim představena možnost domovních čistíren odpadních vod, na které v současnosti poskytuje stát obcím dotaci až 80%

- veškeré kroky spojené s realizací zařídí obec (zaměření, projekt, osazení a spuštění ČOV, napojení na monitoring, servis a údržbu po dobu 10 let)

- občané se budou finančně podílet jednorázovým příspěvkem na realizaci stavby (15-25 tis. Kč) a poté ročním poplatkem obci, ve kterém bude zahrnut servis, opravy a tvorba rezervy (do 4 tis. Kč za rok). Výše bude stanovena obecním zastupitelstvem dle skutečných nákladů.

- výhodou těchto čistíren oproti centrální kanalizaci jsou nižší náklady, jednoduchá realizace bez nutnosti náročných výkopových prací.

- nutno ovšem dodat, že čistírny v republice fungují cca 3 roky, takže jejich provoz není ověřen příliš dlouhým fungováním.

- je pouze na občanech, jestli se pro tento způsob čištění odpadních vod rozhodnou, dotaci obec dostane, poud se připojí 30% obyvatel obce.

- kdo z občanů bude mít zájem o domovní ČOV, vyplní "Souhlas s realizací objektu" a doručí jej na OÚ do 22.7. 2020

pdfSouhlas_s_realizcí_projektu.pdf

 

- další informace naleznete na:

http://www.domovnicov.cz/kategorizace-domovnich-cov-v-cr/

https://www.youtube.com/watch?v=63T2YZkOo84&feature=youtu.be

https://www.priorita.cz/uspesne-projekty/vodu-ve-starkoci-cisti-soustava-dcov/

S dotazy se obracejte na obecní úřad, budeme-li vědět, odpovíme.

Nahoru