Průzkum veřejného mínění

Krajský úřad kraje Vysočina

se na Vás obrací  se žádostí o vyplnění dotazníku zaměřeného na Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020. Průzkum bude v našem kraji probíhat od počátku června až do konce srpna formou online dotazníku,  který je dostupný pod následujícím odkazem:

 https://kraj-vysocina-kriminalita-pr.vyplnto.cz/

Průzkum veřejného mínění mezi občany se na Vysočině realizuje už potřetí a naposledy se uskutečnil v roce 2016. Kraj Vysočina ho organizuje pravidelně ve čtyřletých cyklech a sesbíraná data budou sloužit k tvorbě strategického dokumentu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na období 2021–2025 .

Máte-li čas a chuť, vyplňte dotazník na uvedeném odkazu.

  1. Úvodní stránka
  2. Aktuálně
  3. Průzkum veřejného mínění
Nahoru